Isikuandmete töötlemisest

Suvila ja aiamaja aknad ei pea vastama eluruumidele paigaldatavate akende nõuetele. Suvila aknaks sobib väga hästi kahe raamiga sissepoole avanev puitaken.
Meie valikus on Viljandi Akna ja Uksetehase puitaknad, mis on nii ühe kui kaheraamsed. Tellida saab nii sissepoole kui ka väljapoole avanevaid suvlia aknai

Garantii

Kõikidele meilt ostetud puitakendele anname GARANTII 2 aastat. Kindlam on, kui võtad ka paigalduse meie käest – siis saad transpordi Harjumaa piires tasuta!

Uksed Lukud OÜ andmete töötlemise põhimõtted

Uksed Lukud OÜ andmete töötlemise põhimõtted.
Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad www.puitaknad.ee veebilehe kasutajatele ning veebilehel kirjeldatud teenuste kasutajatele.
Uksed Lukud OÜ, reg.kood 12948483 töötleb isikuandmeid vastavalt EV Andmekaitse Inspektsiooni ja Euroopa Parlamendi Määrusele (EL) 2016/79. Käesolev veebileht www.puitaknad.ee kuulub Uksed Lukud OÜ-le. Me kogume veebilehe kasutajate andmeid turunduslikul eesmärgil. Edastame Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.
Andmete kogumine Kogubme isikute kontaktandmeid meie poolt pakutavate teenuse ja toodete osas päringute tegemisel, teenuste broneerimisel ja teenuste kasutamisel ja oodete ostmisel ning Teeme seda veebilehe kaudu, e-posti vahendusel, telefoni kaudu, tellimuse haldamisega seotud programmides ning teenuse osutamiseks vajalikel pabervormidel.
Andmete kasutamine Kasutame saadud andmeid teenusest huvitatud isikutega kontakeerumiseks, teenuse osutamiseks kehtivates õigusaktides sätestatud korras, teenuse arendamiseks, raamatupidamisaruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutame isikutega suhtluse ning teenuse osutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.
Andmete säilitamine Säilitame isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutame vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.
Veebilehe kasutajate andmed Kasutame oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC (https://www.google.com/contact/ ) platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele ( https://privacy.google.com/#)
Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC (https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?tab=page_info) tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.
Cookie’d ehk küpsised Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab veebileht www.puitaknad.ee küpsiseid ehk cookie’sid.Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel. Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid www.puitaknad.ee kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Nõustun kasutustingimustega”
Kasutaja õigused seoses meie poolt kogutud andmetega Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.
Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.
Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda meie poole kirjalikult e-posti teel info@puitaknad.ee
Uksed Lukud OÜ jätab endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta avaldatakse vastav info www.puitaknad.ee veebilehel.

Puitakende garantii

Anname meilt ostetud akendele kaheaastase garantii. Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale (projektimüügi korral tööde üleandmis-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest). Garantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus- ja hooldusjuhenditest kinnipidamine. Juhendid on toodetega kaasas ja saadaval tootja kodulehel www.vau.ee
Palume puuduste leidmiseks tooted üle vaadata enne paigaldamist!
Garantii alla kuuluvad: • toote viimistlus ja viimistlusmaterjalid • toote konstruktsiooni materjalid • toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2 mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on lubatud 1 mm ühe meetri kohta. • tehase poolt paigaldatud furnituur • paigaldusvead, kui paigaldus on teostatud AS Viljandi Aken ja Uks poolt • transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne kliendile üleandmist ja on fikseeritud kauba vastuvõtmisel.
Garantii alla ei kuulu: • toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused • toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused • tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne) • toote paigaldus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud defektid • peale toote paigaldamist reklameeritud mehhaanilised kahjustused • defektse toote paigaldamisel sellega kaasnevad lisakulud • transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed jne) • toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud jne) • kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead • toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (liigniiskus, temperatuuride erinevus jne) • paigaldusvead, kui paigaldus ei ole teostatud AS Viljandi Aken ja Uks poolt • toote ekspluatatsiooni käigus vajalikud reguleerimistööd • defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest. • materjalide loomulik eripära (nt puusüü erinevus, esiletulevad oksakohad), kui viimistluskiht on terve • peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus • hoone vajumisest tekkinud vead • klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondensvesi • klaasi termiline purunemine • välisuksed, mida ei kaitse varikatus ukse kohal või uksed ei asu nišis. • tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekimine päikese toimel ja vaigu eraldumine puidust • tumedat tooni värvide korral ukse kaardumine päikese toimel • tooted, mille eest pole tasutud 100%
Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda tootjalt toote parandamist või hinna alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata tootjale ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote väärtust ja mittevastavuse olulisust.
Enne kui esitate reklamatsiooni veenduge: • et tegemist on AS Viljandi Aken ja Uks tootega • ostutseki, lepingu või tellimuse kinnituse olemasolus • et defekt või viga kuulub garantii alla
Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla, võib AS Viljandi Aken ja Uks esitada arve tehtud kulude katteks järgmiste tariifide alusel: • Reklamatsiooni käsitlemise kulud – 32 EUR • Järelmüügijuhi väljasõit – 0,45 EUR/km • Tööajakulu objektil – 12,75 EUR/h

Puitakendega seotud dokumentatsioon

Siin on sulle lugemiseks puitakendega seotud dokumentatsiooni. Kui oled juba otsustanud puitakna kasuks, siis on sulle kasulik lugeda näiteks puitakna paigaldusjuhist.

Küsi pakkumist

HELISTA MEILE TÖÖPÄEVITI kella 9.00 - 17.00
tel +372 521 6698

Teade suunatakse meie klienditeenindusse